CMTS

RX48

Motorola RX48 BSR 64000 Decoupled Upstream Module

Part Number: 
572961-001-00
Manufacturer: 
Motorola
DOCSIS version: 
3.0
Product families: 
BSR64000
RX48

Motorola RX48 BSR 64000 Decoupled Upstream Module Kit

Manufacturer: 
Motorola
DOCSIS version: 
3.0
Product families: 
BSR64000
TX32-Front

Motorola TX32 BSR 64000 Decoupled Downstream Module

Part Number: 
555461-001-00
Manufacturer: 
Motorola
DOCSIS version: 
3.0
Product families: 
BSR64000
TX32-Front

Motorola TX32 BSR 64000 Decoupled Downstream Module Kit

Manufacturer: 
Motorola
DOCSIS version: 
3.0
Product families: 
BSR64000
TXPlus

Motorola TXPlus BSR 64000 Decoupled Downstream Module

Part Number: 
555461-003-00
Manufacturer: 
Motorola
DOCSIS version: 
3.0
Product families: 
BSR64000